كد مطلب : 61230 تاریخ : 1397/12/04
 

مکاتبات محرمانه رییس شورا بدون اطلاع اعضا

حسین محمدی در صحن علنی شورای شهر کرج، نسبت به بی اطلاعی دیگر اعضای شورا از مکاتبات نبیونی با نهادهای حکومتی اعتراض کرد و گفت: بهتر است این مورد مشخص شود که آیا قانونگذار گفته است که فقط باید رییس از مکاتبات مطلع باشد؟
تاریخ درج : 1397/04/13 13:58

©2010 www.KHABAR31.ir . All Rights Reserved