كد مطلب : 61175 تاریخ : 1397/12/04
 

تشنگان لب دریا

دو بندر جنوبی ایران،خرمشهر و آبادان این روزها شاهد مسأله ی آب اند. به نحوی که اعتراض ها به کیفیت آب و نبود آب آشامیدنی به تنش های خیابانی تبدیل شده است

تاریخ درج : 1397/04/11 10:59

©2010 www.KHABAR31.ir . All Rights Reserved