كد مطلب : 60610 تاریخ : 1398/02/29
 

تخلف آشکار نایب رییس و واکنش زارع

ماجرای انتخاب شهردار کرج در صحن شورا شکل متفاوتی پیدا کرده است، شکلی که چهره ی چندپاره شورا در آن نمایان شده، یکشنبه گذشته نایب رییس شورا در غیبت ریاست شورا به شکلهای غیرقانونی قصد خود را برای سنگ اندازی در پیشبرد قانونی انتخاب شهردار نشان داد. طوری که با واکنش صریح عباس زارع مواجه شد
تاریخ درج : 1397/02/3120:12

©2010 www.KHABAR31.ir . All Rights Reserved