كد مطلب : 60220 تاریخ : 1397/11/03
 

درگیری لفظی عضو شورای کرج با یکی از خبرنگاران در صحن شورا

امروز بعد از اتمام جلسه شورا، سارا دشتگرد با یکی از خبرنگاران وارد مشاجره شد.
تاریخ درج : 1397/02/16 13:11

©2010 www.KHABAR31.ir . All Rights Reserved