كد مطلب : 59862 تاریخ : 1397/11/02
 

رحیم خستو:
استعفای شهردار غافلگیرکننده بود

شهردار کرج پس از شش ماه استعفا کرد و در صورت بررسی و پذیرش استعفا تا انتخاب شهردار جدید، باید سرپرست انتخاب گردد.
تاریخ درج : 1397/01/27 00:41

©2010 www.KHABAR31.ir . All Rights Reserved