كد مطلب : 58144 تاریخ : 1397/12/04
 

گزارشی تصویری از میدان مدنی کرج:
قفل مدنی کرج

میدان مدنی کرج در طول روز یکی از پرترافیک ترین میدان های کرج محسوب می شود؛ واقع شدن بیمارستان مدنی در این میدان و همچنین نزدیکی نهادهای اداری بزرگی چون استانداری و بهزیستی از یک سو و ویژگی گذرگاهی آن به سمت مرکز شهر، قرار گرفتن خانه تاکسی و توقف غیرقانونی خودروها از جمله دلایلی است که ترافیک دور میدان مدنی را بالا می برد...
تاریخ درج : 1396/10/04 13:36

©2010 www.KHABAR31.ir . All Rights Reserved