كد مطلب : 57895 تاریخ : 1397/08/01
 

عباس زارع در واکنش به حرف های شهردار کرج:
ادعای شما، اتهام است!

عباس زارع در فرصتي که رئیس شورا جهت پاسخگویی به عرایض شهردار کرج داد، عنوان کرد: «ایرادات من به شهردار کرج کاملاً قانونی بود و امروز توقع داشتم آقاي شهردار به شورا پاسخگو باشد که چطور یک نفر را ازطریق پیمانکار تأمین نیروی انسانی به‌کار گرفتند ولي ایشان مکاتبات رسمی داخل سازمانی انجام می‌دهد؟! یعنی به معاونین شهردار به‌صورت رسمی دستور می‌دهد؟!»
تاریخ درج : 1396/09/20 14:11

©2010 www.KHABAR31.ir . All Rights Reserved