كد مطلب : 57894 تاریخ : 1397/08/01
 

رحیم خستو خطاب به نصیری:
لطفاً ادب را رعایت کنید!

در جلسه بیست و هفتم شورای کرج، رحیم خستو در دفاع از خود نقد کردن را حق خود دانست و تأکید کرد: «در این چشم‌انداز اما هیچگاه از حوزه‌ی ادب خارج نخواهم شد. جایگاه علمی بنده در کشور مشخص است. کار علوم سیاسی هم این است که شنونده‌ی صِرف حرف‌ها نباشد بلکه پرده‌ها را کنار بزند و مشخص کند در پس پرده چه روابطی از قدرت وجود دارد.L
تاریخ درج : 1396/09/20 14:02

©2010 www.KHABAR31.ir . All Rights Reserved