كد مطلب : 57865 تاریخ : 1397/12/04
 

گزارش تصویری جلسه شورا:
بیست و هفتمین جلسه ی شورای پنجم کرج

از ابتدای کار شورای پنجم تا کنون، امروز پرتنش ترین جلسه ی علنی برگزار شد؛ حتی برخوردهای لفظی بین دو تن از اعضای شورا و شخص شهردار شکل اتهام زنی به خود گرفت، انتقاد اعضای شورا از انتصابات شهردار یکی از موضوعاتی بود که باعث به وجود آمدن تنش در این جلسه شد.

  

 

 

 


 

 

تاریخ درج : 1396/09/19 23:26

©2010 www.KHABAR31.ir . All Rights Reserved