کد مطلب : 61319 / تاریخ ثبت : 1397/04/20 10:29

معلم ها سختی کار ندارند!

آموزش و پرورش، حق سختی کار فرهنگیان را حذف کرد

بر اساس حکم افزایش حقوق فرهنگیان شاغل واداری که شامل 6تا 12 درصد افزایش حقوق است، حق سختی کار کارکنان اداری، مدیر ومعاونان مدارس قطع وحدود سی درصدسختی کار معلمان هم کسر شده است؛ این یعنی چه؟ یعنی اینکه معلمان سختی کار ندارند؟!

همه می‌دانند که انواع بخش های حقوق، سرجمع به نصف حق واقعی یک شاغل فرهنگی هم نمی‌رسد؛ چه برسد به اینکه مثلا در جایی اشتباهی رخ داده وحالا باید اشتباه به حساب آنها برگردد؛ از حق سختی کار کم کرده اند وشاید در حکمی دیگر همه راکسر کنند تاعدالت برقرار شود!  مثل حق عائله مندی بانوان که اکنون ماه هاست  قطع شده.

اصلا سختی کار یعنی چه، مگر معلم ها کارشان سخت است؟! از اول مهر تا پایان اردیبهشت می‌روند سرکار و خرداد هم که فرقی با تعطیلی ندارد؛ کیف می‌کنند ومی روند سرجلسه امتحان یک ساعتی را می‌گذرانند و می روند وچند ورقه ای را هم تصحیح می‌کنند!   پانزده روز نوروز راهم که تعطیلند واز تیر تا مرداد هم کاری ندارند وبه سیاحت می پردازند؛  شهریور هم گاهی اوقات به مدرسه سر می‌زنند تا حوصله شان سر نرود. برای اتعطیلی ها حقوقی هم که می‌گیرند؛ از سرشان زیاد  است چه برسد به سختی کار وانواع افزودنی های دیگر!

به راحتی می شود نشان داد مقدار کارکرد سایر کارکنان دولتی وغیر دولتی حتی کمتر از معلم ها است و حقوق بیشتر هم می گیرند؛ بقیه کارمندان دولت علاوه برحق داشتن یکماه مرخصی، در مجموع  حدود سه ماه دیگر هم علاوه بر حقوق، اضافات دیگر دریافت می کنند که برای آن هیچ کاری انجام نداده اند و کار مفید آنها در  44ساعت کاری هفته، کمتر از ده ساعت است.

اما معلمان در تمام ساعت درسی، یا درس می‌دهند یا پرسش می‌کنند؛ یا مشغول پاسخ دهی به سوالات دانش آموزان هستند؛ در زنگ تفریح هم وقت پاسخ دهی و مشورت با اولیای فراگیران است؛  تعطیلات هم در فرایند آموزش،  حق دانش آموزان است که بتوانند آماده فراگیری درسهای بعدی شوند، نه تعطیلات معلمان واستراحت آنها.

اینجا باید اضافه کرد طرح درس، طرح سوال و تصحیح ورقه هم هست که در ساعات غیر کلاس صورت می گیرد و حقوقی برای آن پرداخت نمی شود؛ پس معلوم می شود که سختی کار یک آموزگار خیلی بیشتر از سختی کار در جاهای دیگر است.

 یک نفر در ادارات دیگر به ندرت ممکن است به سی یا چهل نفر مراجعه کننده   پاسخ دهد؛ در صورتیکه یک معلم در یک روز باید به حدود یکصد وپنجاه دانش‌ آموزی که شرایط متفاوتی دارند و آرام ترینشان هم کمی ناآرام است و گاهی هم شرایط دشواری برای معلم پیش می آورند، پاسخ دهد؛  از همه مهمتر باید مطالب درسی را در گنجایش مغز فراگیر جای دهد وبا پرسش های بعدی مطمئن شود که او  یاد گرفته است.

اصلا من هم موافقم که سختی کار معلم ها حذف شود  و هر عنوانی در برگه حقوق حذف گردد و فقط یک عنوان باشد وآن عنوان هم فقط حقوق باشد؛ اما به اندازه وبه حق وبه کارداده شود ومطابق شرایط یک زندگی متوسط باشد و بس.

  این عنوان های مختلف که در فیش حقوق معلم ها هست،   مثل زنگوله هایی هستند که هر دولت و  وزیر جدیدی می آید، به فیش حقوق معلم ها می چسباند تا  بگوید ما بودیم وما کردیم و از آن بهره سیاسی ببرند؛ اما معلم ها همچنان از دریافت حقوق حقه شان واز یک زندگی بی درد سر محروم هستند.

من هم می‌گویم که سختی کار یعنی چه وپول اضافه  دادن برای آن یعنی چه. همه عنوان هارا بردارید ویک عنوان بگذارید و آن حقوقی مطابق مدرک وسابقه و کار سخت معلمان باشد وهر روز از کم شدن واضافه شدن این وان حرف نباشد.
محمد شیورانی
.چاپ مطلب
حق سختی کار فرهنگیان حذف
تعداد دفعات مشاهده شده : 264
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید