کد مطلب : 61308 / تاریخ ثبت : 1397/04/19 20:46

برای گروه هشت شورای شهر کرج

شهردار شدن احمدی نژاد؛ از چاله به چاه /استارت انحلال شورا با انتخابی فاقد شرایط لازم

دیگر فرصت آزمون و خطا برای شورایی که دو سرپرست و استعفای یک شهردار را تجربه کرده به پایان رسیده است. نتیجه انتخاب یک مدیر سطح دو -سه سوزاندن نسل جدید مدیریتی، به مخاطره انداختن مصلحت شهر و پایان اعتماد عمومی به شورایی است که دنبال کارمندی گوش به فرمان است تا مدیری مستقل و باقدرت. اما مهم تر از آن ریسک مرگبار عدم احراز صلاحیت فرد فاقد تجربه است که هزینه های گزافی را به دنبال خواهد داشت

این نوشتار تنها من باب یک سری پیش بینی برای روزهای بد حادثه است.نه در مذمت کسی و نه در تمجید کسی دیگر است. نه از باب قیاس و نه جایگاه قضاوت. صرفا نمایش اتفاقاتی است که شاید ضریب اتفاق افتادنشان حداقل باشد اما می گویند در "غیرممکن" هم یک کلمه "ممکن" وجود دارد.

فردا چهارشنبه معتمدین مردم در شورای شهر گرد هم می آیند تا تصمیمی جدید برای شهردار بگیرند. تصمیم آنها بر انتخاب سریزدی با مخالفتهای درون شهری و رایزنی های برون شهری عقیم ماند و شاید اغراق نباشد بگوییم فرصت طلایی کرج برای تغییر ریل مدیریت شهری با انتخاب سریزدی سوخت. 

فردی که نگاه همه جانبه ای به توسعه دارد و شهر را به سیمان و آجر و آهن خلاصه نمی کرد به لطف آقای وزیر کشور تایید نشد تا معضلات فرهنگی و اجتماعی دو میلیون نفر شهروند که سیل مهاجرین هر روز به تعدادش افزوده می کند باقی بماند. 

 امروز و فردا روزهای نهایی شورای شهر و گروه هشت بعلاوه یک برای تصمیم گیری است. یا اصرار بر نظرشان و یا تسلیم برابر آقای وزیر و دیگر مخالفان پشت و روی پرده. مخالفانی که اگر درصدی از مخالفتهایشان هم دلیلی موجه داشته باشد باید با درک شرایط شهر و وضعیت اقتصادی کشور و رکود و تورمی موثر بر ارکان زندگی شهروندان فضا را برای نتیجه ای بهتر برای کرج آماده می کردند که نکردند!

اگر شورا تسلیم شود و تمکین کند که از بین ۲۱ گزینه معرفی شده انتخابی صورت خواهد گرفت و چنانچه بر انتخاب خود اصرار بورزد که اختلاف حاصله به هیات مرکزی حل اختلاف خواهد رفت و پس از دو هفته تکلیف ماجرا روشن ، اما احتمالا ماجراهای ثانویه ای هم آغاز خواهد شد.

 جدی ترین احتمال  انتخاب یک مدیر سطح دو با معیارهایی همچون سلامت و البته هماهنگی با اکثریت است. فردی همچون سرپرست فعلی که درعین پاکدستی فاقد تسلط لازم بر امور اجرایی و اختیارات خود است و در این حوزه چنان ضعف مشهودی را شاهدیم که در مواردی اختیارات شهردار را بعنوان لایحه و برای کسب تکلیف به شورای شهر فرستاده است. او شاید یکی-دو دوره بعد مدیری آبدیده تر و مطلع تر از قوانین برای شهر باشد که حتی قابلیت سکانداری شهری سه میلیون نفری پیدا کرده است اما پوشاندن این جامه بر تن احمدی نژاد در این دوره همان کاری را با وی و شهر کرج می کند که با احمدی نژاد رییس جمهور و کشورمان کرد.

در مجموعه ای که سعادت، رضاپور و احمدی پرگو، رضاحسینی، عسگری و کمالی زاده و.... حضور دارند و در شهری که می توان گزینه هایی چون زارع و ایلیات را شهردار کرد، چگونه می توان شهرداری شدن احمدی نژاد (با کمال احترام برای شخصیت حقیقی ایشان) را هضم کرد و پذیرفت و چطور می توان پذیرفت مدیریت وی مورد پذیرش اسامی فوق قرار بگیرد؟! اصلا چگونه و با کدام منطق می توان از سریزدی به احمدی نژاد رسید به جز تحلیل هایی پر از ابهام و غیرشفاف و ناپذیرفتنی؟!

اما پس از این انتخاب سیکل جدیدی از چالش ها پیش روی شورا قرار خواهد گرفت. اول عدم احراز صلاحیت دومین انتخاب اکثریت برای شهرداری. دوم تبدیل خط کشی عقیده ای بین گروه اکثریت و اقلیت به جبهه تخاصم و شورع آبستراکسیون ها و جدل های فرسایشی. سوم  ابتر ماندن لوایح شهرداری و زمین ماندن کار مردم. چهارم اعتراضات شهروندی و پنجم ورود نهادهای فرادست برای مدیریت فضای مغشوش مدیریت شهری.

اکثریت شورای شهر باید به سمت نقشه های دوم و سوم هر تصمیمی که می گیرد برود. هر چند شورای شهر بخش عمده ای از تصمیم سازی در فرآیند انتخاب شهردار را بعهده دارد اما تجربه نشان داده که اتفاقات غیرقابل پیش بینی و مخالفات های قابل پیش بینی می تواند جریان را به سمتی ببرد که اختیار از دست خارج شود و ماجرایی برعکس آنچه انتظار می رفت رقم بخورد. 

در پایان اینکه چشم امید عده ای بسیاری از شهروندان این شهر به شما و رایی که به صندوق اعتماد مردم به خودتان را حراج تحلیل ها و تصمیماتی نکنید که از نتیجه و حاصلشان مطمئن نیستید.
بابک الحاقی
.چاپ مطلب
شورای شهر کرج انتخاب شهردار کرج شهردار شورا
تعداد دفعات مشاهده شده : 246
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید