کد مطلب : 60220 / تاریخ ثبت : 1397/02/16 13:11

درگیری لفظی عضو شورای کرج با یکی از خبرنگاران در صحن شورا

امروز بعد از اتمام جلسه شورا، سارا دشتگرد با یکی از خبرنگاران وارد مشاجره شد.

تعداد دفعات مشاهده شده : 630
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید