کد مطلب : 60151 / تاریخ ثبت : 1397/02/12 22:34

یک دقیقه در مترو/ بازار دستفروشان

حضور دستفروشان در قطارهای مترو و عرضه و فروش کالاهای غیربهداشتی و قاچاق یکی از چالش هایی است که مترو کرج و تهران با آن روبروست.

اغلب این دستفروشان با مظلوم نمایی و اصرار بیش از حد برای جذب مشتری بعضاً مزاحمت ایجاد می کنند. برخی از آن ها کودکان کار اند و یا در قالب دستفروشی به تکدی گری می پردازند. جالب است که در سالن های مترو نیز هشدارها و بنرهایی با محتوای مشابه نصب گردیده و مسافران را از خرید از این دستفروشان برحذر کرده است. گویا پیش از آنکه مسافران ملزم به عمل این توصیه ها باشند، این مسؤولان هستند که باید به این امور رسیدگی کنند. زمانی که قانونی برای پیشگیری از مسائل وجود نداشته باشد و یا اگر وجود دارد، به درستی اجرا نگردد، دیگر شهروندان را نمی توان با بنرها و توصیه ها و اعلامیه به همکاری فراخواند. این عمل در واقع نوعی پاس دادن توپ به زمین شهروندان است و با این کار، مسؤولان، مسؤولیتی را عمل به آن، بر عهده خودشان است، به گردن دیگران می اندازند.
آنچه هر مسافر مترو مجبور به تجربه آن است، سرو صدایی است که این دستفروشان ایجاد می کنند، قطعه صوتی زیر تجربه ای است که هر مسافری با چند دقیقه در مترو از سر می گذراند، اگر صدای بلندگوی مترو نباشد، هر شنونده گمان می کند که این قطعه صوتی مربوط به یکی از بازارهای روز است نه مترو.
علاوه بر اینها، با توجه به شلوغی متروها و محدودیت جا، برخی از این دستفروشان با حمل لوازام و بارهای غیرمعمول جای مسافران را تنگ تر می کنند. 

علی شهبازی
.چاپ مطلب
مترو دستفروشان آلودگی صوتی
تعداد دفعات مشاهده شده : 825
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید