کد مطلب : 59862 / تاریخ ثبت : 1397/01/27 00:41

رحیم خستو:

استعفای شهردار غافلگیرکننده بود

شهردار کرج پس از شش ماه استعفا کرد و در صورت بررسی و پذیرش استعفا تا انتخاب شهردار جدید، باید سرپرست انتخاب گردد.

تعداد دفعات مشاهده شده : 773
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید