کد مطلب : 59600 / تاریخ ثبت : 1396/12/26 13:05

سقوط مجلس!

قرار بود مجلس جدید، مجلسی باشد متفاوت از دوره های قبل که تخصص و کار کارشناسی کمی بیشتر لحاظ شود. اما روال، همان روال سابق است

قرار بود مجلس جدید، مجلسی باشد متفاوت از دوره های قبل که تخصص و کار کارشناسی کمی بیشتر لحاظ شود. روال اما همان روال سابق است. شش ماه قبل مجلس درباره کابینه معرفی شده از جانب حسن روحانی تصمیم گرفت. ربیعی، آخوندی و حجتی هر سه رای اعتماد گرفتند. دو نفر اول چهارسال وزیر بودند و خوب یا بد عملکردشان معلوم بود. اما به ناگاه استیضاح را پیش روی خود دیدند. نه دلایل استیضاح کنندگان چندان موجه بود و حالا نه رای اعتماد مجدد این وزرا. سطح بحث ها در مجلس بسیار نازل و اساسا بی ربط به قلمرو فعالیت وزرا است. نگاه کلان به موضوعات وجود ندارد، اطلاعات و دانش بسیاری از نمایندگان اسفناک است. نمایندگان شهرستان ها هرکدام مباحثی را مطرح می کنند درباره حوزه خودشان، پای خیلی چیزهای مقدس مثل مردم، کرامت آن ها و اولیا را پیش می کشند، اما به صورت کاملا ابزاری. محدودیت ها و امکان های وزرا را نمی شناسند، درباره نقش نهادهای موازی چیزی نمی گویند. تحلیل روشنی از وضعیت ندارند، در نطق هایشان نگاهی عمیق دیده نمی شود، بیشتر شعاری، بیشتر انتخاباتی. شاخص هایی برای سنجش عملکرد وزرا وجود ندارد، در نتیجه پاسخ های وزرا هم بی ربط است. ناچارند از محدودیت هایشان بگویند، یا حالا که تیغ تیز عزل را بر گلویشان حس می کنند کمی از مشکلات بگویند و دست هایی که در کارند برای ناکارآمد کردن آن ها. تنها در این مواقع گوشه هایی از واقعیت ها را می گویند و البته خللی هم در کار خود نمی بینند.
نگرانی اصلی چیزی بیش از استیضاح یا عدم استیضاح چند نماینده است. نگرانی بر سر تنزل یافتن قوه مققنه در کشور است، تنزل نمایندگان  و بحث های مطرح شده. نگرانی از این بابت که در روزگاری سخت و بحرانی، و در اصلی ترین نهاد یک کشور، مصالح کلان چندان لحاظ نمی شود. بحث ها خصلت چانه زنی برای انجام یک معامله را دارد. مجلس به جایی برای امتیازگیری ها، برای توزیع منابع و منصب ها و از آنِ خود کردن رانت ها بدل شده است، نه جایی که هدایت گرِ اصلی کشور باشد و نهادی که با آگاهی برنامه ریزی کند و فعالیت دیگر ارگان ها را رصد کند.

نویسنده: محمد هدایتی
کانال آمیزش افق ها
.چاپ مطلب
مجلس رانت شعار
تعداد دفعات مشاهده شده : 634
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید