کد مطلب : 59427 / تاریخ ثبت : 1396/12/16 19:17

چرا در یک دانشگاه, دانشکده ها از نظر امکانات تفاوت دارند؟

برخی دانشگاه ها از لحاظ نمای ورودی و خدمات فضای بیرونی بسیار ضعیف اند , چنانکه دانشگاه خوارزمی بیشتر به ایستگاه تاکسی یا ترمینال شباهت دارد, از سوی دیگر, در داخل دانشگاه نیز دانشکده ها از خدمات برابری برخوردار نیستند.

تعداد دفعات مشاهده شده : 800
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید