کد مطلب : 58976 / تاریخ ثبت : 1396/11/19 14:18

همه آلودگی است این ایام

کرج در آلودگی چیز کمی از تهران ندارد؛ در اصل این شهر تمام اسباب آلودگی شهری را داراست. همان عللی که بارها از زبان رسانه ها، مردم و حتی مسؤولان گفته شده است؛ فرسودگی ناوگان حمل و نقل، استاندارد نبودن خودروها، نبود قطارشهری، عدم توجه عملی مسؤولان به این مسأله، گذرگاه بودن کرج و همسایگی با تهران و غیره..
علی شهبازی
.چاپ مطلب
کرج آلودگی هوا
تعداد دفعات مشاهده شده : 795
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید

آخرین مطالب