کد مطلب : 58707 / تاریخ ثبت : 1396/11/05 12:00

انتحاری ها در شورای شهر

تقنین ضوابط شهری زیر سایه ی جنگ های نیابتی در تلگرام

جدل کلامی شهردار کرج با دو تن از اعضای شورای شهر آغاز یک بحران بود. بحرانی که با عبور از شخص نصیری به معاونان و رییس دفترش، هر روز دامن خود را بیشتر می گستراند تا جایی که به رییس و پس از آن به نایب رییس شورا رسید. بی تدبیری اعضای فاقد استراتژی میان مدت و بلند مدت معترض به شورا با چرخش های احساسی مدافعین-منتقدین نمایشی را ساخته است که پایانش مشخص نیست اما مطمئنا عاقبت بخیر نخواهد بود

حسرت اتفاقی که بر سانچی رفت هنوز از دلهایمان نرفته است. سوختن بر روی آب تراژیک تر از آن است که به این سادگی ها بغضمان را فرو ببریم و یادی از ضعف دولت در نحوه مدیریت و اطلاع رسانی حادثه، کمک رسانی به ملوانان و حمایت روانی خانواده ها و در نهایت بی تفاوتی چین در تلخی این حادثه نکنیم. سانچی نفت می برد تا برایمان پول و ثروت بیاورد اما جز اندوهی بزرگ ارمغان این کشتی دل به دریا زده نبود.

امروز شورای شهر در اقیانوس پرتلاطم شهر زیرسایه مانده ی تهران (کرج) یادآور سانچی است. مردمی که کشتی ساختند، ملوانانی که سوار شدند و به راه افتادند تا دستاورد این سفر اتفاقاتی خوب برای شهر باشد. اما در ابتدای راه کشتی دیگری قیچیشان کرد و چین بی تفاوت (بزرگانی که تنها از دور بزرگند) تنها به نظاره ایستاد . اما یک تفاوت بزرگ میان شورای شهر و سانچی است. در آنجا ملوانانی قابل و کاپیتانی بزرگ سوار بر کشتی بودند اما در اینجا نه کاپیتان نه ملوانانی از حذاقت لازم برای طبابت این کشتی آسیب دیده برخوردار نیستند.

انتخاب نصیری با اما و اگرهای فراوان شنا در میان این اقیانوس پوشیده از نفت بود و آن روز که شهردار به زارع و خستو تاخت و آنها را متهم به برخی مسائل کرد کبریت بر این مایع ی سیاه  بود که مدیریت شهری را به آتش کشاند. پس از آن اتفاقات بد پشت سر هم همه چیز را تخت الشعاع خود قرار بود تا ادامه ی مسیر در جنگ های نیابتی تلگرامی و رسانه ای طی شود.

زارع، خستو، خلیلی، مهدوی و محمدی هسته ثابت مخالفان در مقطعی توانستند گروهشان را از اقلیت ۵نفره به اکثریت نه و حتی در امضای بیانیه ای به دوازده برسانند اما چه شد که نه تنها توانایی حفظ این هم افزایی را نداشتند بلکه با ریزش و تقلیل افراد تیم در حال بازگشت به همان تعداد سابقند و تازه دشمنانی تازه چون نبیونی و وحیدی برای خود ساخته اند؟! دشمنانی که وزن شخصی و ارتباط شهریشان قابل تامل و تاکید است و در یک نبرد واقعی چه بسا تواناتر از این گروه پنج باشند؟ کمااینکه در بحبوهه تغییر و استیضاح رییس ناگهان امام جمعه سرزده به شورای شهر آمد و تلویحا در حمایت از شهردار و رییس سخن گفت!

سوی دیگر ماجرای این چلنج بین اعضایی، دنیای مجازی و فعالان این جهان تازه رسانه ای هستند. در هردو استیضاح (رییس و نایب رییس) موجی در حمایت از این افراد تشکیل شد که باعث شد شمشیر از نیام کشیده گروه پنج غلاف شود و نتوانند اعتراضات و انتقادات خود را حتی اگر بر حق هم باشد به گوش مردم برسانند. آنها ناشیانه دایره درگیری را گسترش دادند و به جای جذب و تقویت بنیه به دفع و تضعیف خود پرداخته اند.

گروه زارع گروهی دارای دانش اما فاقد تجربه در تصمیمات شورایی است. آنها با وجود توانایی تحلیل و دستی که بر قلم دارند نتوانسته اند به مانند گروه مقابل پایگاه و جایگاه در میان رسانه ها برای خود بسازند و در این مقطع بدون شک در هر تصمیمی که نیاز به همراهی افکار عمومی و حمایت مسولین داشته باشد با موج سازی طرف مقابل نه تنها موفق نخواهند شد بلکه احتمال غرق شدگیشان هم دور از ذهن نیست. 

البته این نقد به معنای غلط بودن موضع گیری ها یا برخلاف حق بودنشان نیست اتفاقا شاید در بسیاری از موارد مانند انتظار پایبندی دیگر اعضا به امضاها و تعهدات رسمی و اخلاقی اعتراضشان نه تنها قابل قبول بلکه قابل تقدیر است اما شیوه ی ابراز آن ثمری برایشان نخواهد داشت. آنها نه تنها در انتخاب مسیر بلکه در هدف گذاری هم دارای خطاهایی مهلک شده اند. زوم روی کردی با تفسیر غیرقانونی نظر کمیسیون تطبیق حتی اگر نتیجه بخش هم باشد بی فایده خواهد بود. مشکل آنها نه کردی و محسنی بلکه در جایگاه قائم مقامی شهردار است. فردی که با رفتارهای خود باعث بسیاری از آسیب ها به خود شهردار و بالتبع مشکلاتی برای سیستم و دلخوری های زیر مجموعه شده است. حتی اگر معاون اقتصادی تغییر کند ضمانتی برای همکاری شفیعی با معاون جدید نخواهد بود و مهم تر اینکه شاید حضور محسنی و برخی اشتباهات وی باعث می شد تا منتقدان دلایل محکم تری برای عزل شهردار داشته باشند!

 متاسفانه اعضای شورا نه به تدوین برنامه بلند مدت در رفتارها و تصمیمات خود معتقدند نه در این عرصه نیازی به مشورت در خود می بینند. آنها مانند انتحاری ها مسیر خود را می روند تا جایی که راه بازگشتی برایشان نباشد. جایی که می فهمند چقدر زود دیر می شود.

تاریخ ثابت کرده است جنگهای بدون استراتژی برنده ای نخواهد داشت و آنچه برجا می ماند تنها تلفاتی انبوه از هر دو طرف میدان است. اما پیروزی کوتاه مدت از آن فرماندهانی است که سربازان بهتری دارند. جنگ شورای شهر نه در خود شورا که توسط نیابتی ها در رسانه ها و تلگرام ادامه خواهد یافت. دشمنی ها عمیق تر خواهند شد و قوانین وضع شده شهری تحت تاثیر این کینه ها خواهد بود. سرانجام احتمالی آن حذف شهردار از گردونه تصمیم گیری و آبروی ریخته دو جناح طرفدار و مخالف خواهد بود و بعدها که به این فرصت از دست رفته فکر می کنند به اشتباه خود یا میخندند یا خواهند گریست.
بابک الحاقی
.چاپ مطلب
شورای شهر کرج اصغر نصیری مراد کردی عباس زارع
تعداد دفعات مشاهده شده : 753
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید