کد مطلب : 58483 / تاریخ ثبت : 1396/10/23 13:11

بزنی:

نقش زنان در مدیریت شهری مغفول مانده است

عضو شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: نقش زنان در مدیریت شهری مغفول مانده است و جا دارد که با تشکیل کارگروه های تخصصی، بستر مناسب برای مشارکت زنان در این عرصه فراهم گردد.

فریده بزنی که در همایش هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر کرج با هیئت رئیسه و اعضای مجمع سازندگان و معتمدین مناطق در محل سالن اجتماعات مجتمع رفاهی میلاد سخن می گفت، اذعان داشت: بکارگیری مشارکت مردم در برنامه ریزی شهری زمانی ممکن خواهد بود که متولیان این عرصه اجازه استفاده از نظرات مردم را بدهد و به گونه ای سازماندهی شده باشد که دخالت مردم در فرآیند برنامه ریزی را ممکن سازد. بنابراین مهمترین تغییر مورد نیاز در شیوه های مراجعه مستقیم به آراء عمومی در بررسی و تصویب برنامه ها را شامل شود. 
 
وی با تاکید بر اینکه امروزه مشارکت کلیه شهروندان در فعالیت های شهری، توسعه خدمات را در شهرداریها تضمین می کند، اذعان داشت: مشارکت شهری متأثر از عوامل گوناگونی است که باید در اتخاذ رویکرد مشارکتی شهری و برنامه ریزی های شهری مورد توجه قرار گیرد. از جمله این عوامل می توان به نیت و قصد مشارکت کنندگان، انگیزه آنان از مشارکت شهری، انتظارات مشارکت کنندگان از نتایج و پاداش های مشارکت و سرانجام امکانات و شرایط مشارکت شهری اشاره کرد.
 
بزنی با تصریح بر اینکه در عصر حاضر مشارکت در همه قلمروها نقش عمده ای دارد، خاطر نشان کرد: مدیریت شهری کرج از پيشنهاداتي که موجب ارتقاء خدمات رساني مطلوب به 

کامنا
.چاپ مطلب
فریده بزنی شورای شهر کرج
تعداد دفعات مشاهده شده : 159
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید

آخرین مطالب