کد مطلب : 58265 / تاریخ ثبت : 1396/10/10 11:13

پارسا :

نقش مهم و کلیدی شهرداری‌ها در مدیریت بحران

پژوهشگر و کارشناس ارشد مدیریت شهری گفت:شهرداری‌ها به موجب قانون شهرداری درحوزه مدیریت بحران در2 حوزه حریق و سیل دارای وظایفی‌ بوده که باید به آن عمل کنند.

پویا پارسا  در توضیح این موضوع اظهارداشت: دربند ١٤ماده ٥٥ قانون شهرداری ها وظایف شهرداری اتخاذ تدابیر موثر برای ایمنی شهر در مقابل این 2 بحران است اماشهرداری ها ازقبل هم باید شهر را ایمن کنند و اگربحرانی هم رخ داد توانایی مقابله باآن را داشته باشند.
 
وی افزود: بر اساس قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و آئین‌نامه‌ اجرائی آن، 14کارگروه ملی، استانی و شهرستانی بامسئولیت سازمان ها و ارگان‌های مختلف پیش‌بینی و براساس آئین نامه اجرایی همین مصوبه قانونی، مسئولیت بازسازی وبازتوانی، تأمین وتوزیع ماشین آلات، آواربرداری ساختمان‌ها، آتشنشانی، انتقال وتدفین متوفیان، به وزارت کشور و ریاست معاون هماهنگی امورعمرانی و رئیس سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشورواگذارشده است. 
 
وی ادامه داد: براین اساس می‌توان شهرداری ها را یکی ازمهم ترین ارگان های متولی امور مربوط به مدیریت بحران شهری برشمرد.
 
پارسا با بیان اینکه شهرداری ومدیریت شهری دخیل در امر مدیریت بحران شهری هستند، تصریح کرد: برنامه ریزی ونظارت برساخت وسازهای استاندارد و ایمن،تهیه واجرای برنامه های پیشگیری ازحوادث، مطالعه وشناسایی مناطق ومراکز مخاطره آمیزواقدام درجهت رفع آن، تهیه امکانات، تجهیزات وملزومات موردنیاز جهت مقابله باحوادث، شناسایی ومشخص کردن مناطق امن جهت اسکان موقت آسیب دیدگان درحوادث، آموزش شهروندان جهت خود امدادی وپیشگیری ازحوادث، تهیه برنامه‌های مقابله ازجمله مسئولیت‌هایی بوده که شهرداری می‌تواند بر اساس توان موثر خود نسبت به آن برنامه ریزی واقدام کند.
 
وی گفت: مدیریت بحران مربوط به مجموع بلایای طبیعی است و ما اکثر این بلایا را در کشورمان داریم و از این حیث کشورمان حادثه‌خیز است و زلزله یکی ازبحث‌های اصلی کشور است و ایران با وسعتی حدود یک میلیون و 648 هزار کیلومترمربع روی نوار زلزله خیزآلپ واقع شده است.
 
پژوهشگر و کارشناسی ارشدمدیریت شهری افزود: از حدود 300 شهر کشورحدود 77 درصد آنها روی پهنه های زلزله و گسل ها واقع شده اند و خرابی های مشاهده شده درساختمان ها طی زلزله های اتفاق افتاده درسال های گذشته، نیاز مبرم به مقاوم سازی سازه ها رانشان می دهد.
 
این پژوهشگر شهری تاکیدکرد: آنچه که موجب تلفات می شود زلزله نیست بلکه ساختمان های نامقاومی است
که ما می سازیم.
 
پژوهشگروکارشناسی ارشد مدیریت شهری بیان کرد: پروانه ساختمانی با این فرض صادر می‌شود که اصول ایمنی در ساخت ‌و ساز رعایت شده اما رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی جزو الزامات ساخت‌ و سازاست و اگر شهرداری با ساخت ‌و سازی مواجه شود که این اصول را رعایت نکرده، باید ازساخت آن جلوگیری به عمل آورد وپرونده را به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع دهد و این کمیسیون اگربه این جمع‌بندی رسیدکه اصول فنی، بهداشتی وشهرسازی رعایت نشده، باید جلوگیری‌های لازم رابه عمل آورد.
 
وی تصریح کرد: شهرها دارای طرح جامع ‌هستند و ازجمله اصولی که شهرسازها بایدبه آن توجه کنند همین طرح‌های جامع است که ساخت‌وساز را در محل قرار گرفتن گسل‌ها نادرست می‌داند اما واقعیت این است که شهرداری در سال های گذشته این وظیفه را به درستی انجام داده است یا خیر.
 
پارسا گفت: شهرداری‌ها باید موضوع بحران را به ‌عنوان یکی ازموضوعات مهم مورد توجه قراردهند ونقاط ضعف شهر استخراج کنند و برنامه اجرایی برای آن ها تعریف کنند، پیشگیری باید انجام گیرد و مردم باید با چنین فضایی آشناشوند و البته آموزش ببینند.

.چاپ مطلب
نقش کلیدی شهرداری‌ها مدیریت بحران
تعداد دفعات مشاهده شده : 273
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید