کد مطلب : 57895 / تاریخ ثبت : 1396/09/20 14:11

عباس زارع در واکنش به حرف های شهردار کرج:

ادعای شما، اتهام است!

عباس زارع در فرصتي که رئیس شورا جهت پاسخگویی به عرایض شهردار کرج داد، عنوان کرد: «ایرادات من به شهردار کرج کاملاً قانونی بود و امروز توقع داشتم آقاي شهردار به شورا پاسخگو باشد که چطور یک نفر را ازطریق پیمانکار تأمین نیروی انسانی به‌کار گرفتند ولي ایشان مکاتبات رسمی داخل سازمانی انجام می‌دهد؟! یعنی به معاونین شهردار به‌صورت رسمی دستور می‌دهد؟!»

تعداد دفعات مشاهده شده : 2251
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید