کد مطلب : 57350 / تاریخ ثبت : 1396/08/20 13:57

حمایت با نتیجه معکوس/ جبهه ها و دشمن های جدید

پوست موز گروه های تلگرامی زیر پای شهردار کرج

اینکه یک شهر چرا و به چه دلایلی ظرفیت رشد و پذیرش اتفاقاتی که منجر به رشدش را ندارد باید در خود آن شهر جست. ابتدا در نخبگان سپس در رسانه ها و بعد در شهروندانش. نیم نگاهی به رفتارهای این سه قشر به ما می گوید که چرا کرج ظرفیت رشد دارد اما اجازه اش را خیر!

چند صباحی ست کار رسانه ای شکل و ماهیت تازه ای یافته است. یعنی شما با یک سیم کارت هفت هزارتومانی و یک گوشی دویست هزارتومانی که قابلیت وصل شدن به اینترنت را دارد می توانید هم تحلیلگر شوید هم خبرنگار و حتی در مواقعی تولید محتوی کنید و عکسی و متنی را به هم چسبانده و با خبری درست یا غلط حقیقت یا شایعه یک جنبش اجتماعی راه بیندازید یا احساسات قومی را جریحه دار کنید.

اینکه چه شدبه اینجا رسیدیم بحث ما نیست اما قطعا این وضعیت نتیجه نبود آزادی رسانه ای و نداشتن صداوسیمایی است که با جلب اعتماد مردم بتواند منبع تغذیه خبریشان باشد. اما در کنار این ضعف رسانه ها، آنچه برای مردم ساده دل و زودباور قابل پذیرش است چرا باید بر مسولین و مقامات و قشر تحصیل کرده هم همانقدر تاثیرگذار باشد؟ چرا بین عامه و خواص در پذیرش و القای این اخبار بعضا قلابی و تحلیل های آبکی تفاوتی نیست و هردو به یک سهم تاثیرپذیرند؟

بعد از انتخابات مردم به نتیجه جدیدی رسیدند. فضای مجازی می تواند فضای آزادی و تبادل اطلاعات آزاد باشد. می تواند با وجود بسیج تمام نهادها و ارگانها در مقابل خواست اکثریت تریبون همان اکثریتی باشد که دستش از رسانه ملی! و روزنامه های ویژه! و سایت های با آزادی مطلق خالیست. پس نتیجه انتخابات تحت تاثیر تلگرام به محصول مطلوب اکثریت بدل شد و اعتمادها از همان جا شکل گرفت و باقی ماند. هرچند که امروز این ارتباط بینابینی مردم و تلگرام فراگیرتر شده است اما اخبار مغلوط و شایعات فراوان هم به هماننسبت اعتمادها را مخدوش کرده است.

آنچه که بحث امروز ماست منحصرا به کرج و فضای رسانه ای اعم از مجازی و مکتوب و پیام رسان هاست. عده ای به حمایت از شهردار دکتر اصغر نصیری پا به میدان گذاشته اند و عده ای امضای این مدیر خشک نشده به وی می تازند. اینکه آنها سهم می خواهند یا وعده و وعیدی گرفته اند یا خیر نه در صلاحیت نویسنده است که بخواهد قضاوتی صادر بکند اما آنچه از فحوای مطالب منتشره بر می آید برآیند این مطالب له یا علیه شهردار هیچ یک سرانجام خوبی را برای وی رقم نخواهد زد. منتقدین که وشعیت مشخصی دارند و هر انتقادشان می تواند موجی دست و پاگیر را برای این مدیر ناآشنا به جو و اتمسفر سیاسی کرج شکل بدهد و دست وپاگیری این موج سازی ها و بازتابش در افکار عمومی بیشتر از حقیقت و واقعیت ماجرا خواهد بود.

اما مدافعین شهردار چرا در یک استراتژی مشخص و مسیر صحیح قرار ندارند؟! این مدافعین متشکل از عده ای اهالی رسانه و غیر رسانه هستند که به نوعی در سالهای گذشته نیز رابطه به نسبت عمیقی با سیستم مدیریت شهری داشته اند و هرگونه اظهارات و بیانتشان با سابقه ای که از خود بجای گذاشته اند ارزیابی می شود. فی المثل نقد آنها به برخی از مدیران سازمانها یا معاونین شهردار و پیگیری حذفشان قبل از آنکه خواسته شهردار نصیری باشد دلخواه خودشان است و اینجاست که افکار عمومی با یک روشنگری ساده پی به کنه و ریشه این نقدها خواهد برد و موقعیت سوژه های مورد انتقاد را قوی تر از پیش خواهد کرد و در نتیجه دست نصیری در تغییرات را خواهد بست.

اما خطای دوم در راه  پیش گرفته شده از سوی مدافعین باز کردن جبهه های متعدد و تبدیل منتقدین به معاند و دشمن است. آنها همزمان که در دفاع از نصیری می نویسند و می گویند ناگهان به نمایندگان مجلس یا امام جمعه که به واردات مدیر اعتراض داشته اند حمله می کنند و ناظر بیرونی آنها را با گروه مدیریتی تازه وارد به شهر یک کاسه می بیند. به عبارتی دیگر کسی که این مطالب را می خواند خط و ربطی برای این افراد تصور می کند و در یک نتیجه گیری ساده به این می رسد نصیری و تیمش با برنامه ای مدون برای محدود کردن مسولین درجه یک کرج و البرز پا به میدان گذاشته اند و این بیانات و نوشتارها نه تنها نقد نیست بلکه یک حرمت شکنی و تابو شکنی است که زمینه ساز اقدامات بعدی خواهد بود. تحلیلی که شاید روح نصیری هم از آن بی خبر باشد و حتی خود نیز به این روند معترض است.بابک الحاقی
.چاپ مطلب
شهردار کرج اصغر نصیری
تعداد دفعات مشاهده شده : 523
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید