کد مطلب : 55990 / تاریخ ثبت : 1396/06/15 18:35

آزمون نخست "ليست اميد"

جلسات علني يا غيرعلني؛ زنگ "تفريق" شوراي شهر كرج

طرح شفاف‌سازي با تفسيرهاي سليقه‌اي از مفهوم "شوراي شيشه‌اي" نه‌تنها راه به شفافيت نمي‌برد بلكه اين عامل موفقيت "ليست اميد" را براي هميشه در پرونده‌ي ديگر شعارهاي غيرمحقق، بايگاني خواهد نمود...

«شوراي شهر شيشه اي» تركيبي وارداتي از پايتخت به ديگر كلانشهرهايي‌ست كه با تكيه بر «ليست اميد» عصاي ايستادن خود را يافتند؛ گويا تمام شهرهايي كه «هوايي‌تازه» مي‌خواستند ارشميدس‌وار، يافتمِ مشهور را سَردادند و علاج تحول را در شفافيت‌سازي عملكرد شورا و شهرداري‌شان دانستند تا بَل از اتاق‌هاي شيشه‌اي بتوانند تنِ فساد را به تيمارِ نظارت و شهامتِ درمان بسپارند.
 
كرج هم كه غافلگير از رأي مردمش به ليست اميد، پنجره‌هاي پيكرش را بر هواي تازه گشود، به اين تركيبِ پايتخت‌نشان تمسك جست و نمايندگان‌اش نيز مدعي شدند شهر را در تيمارداري شفافيت، مداوا خواهند كرد و وعده دادند: شورا و شهرداري را از اتاق‌هاي دربسته به اتاق‌هاي شيشه‌اي مي‌كشانند تا شهروندان زير ذره‌بين نظارت، پيكر شهرشان را تا سلامت رصد كنند اما هفتمين جلسه‌ي علني شورا به‌مدت يك‌ساعت‌و نيم غيرعلني اعلام شد و هرچند به‌زعم برخي از اعضاء دليل منطقي هم نداشت اما ميان شوراي «ليست اميد» سه‌خط مميز كشيد:

- برخي اعلام كردند شهروندان تحت هيچ شرايطي نامحرم نيستند و با استناد به قانون شوراها و نيز حوزه‌ي وظايف، پرانتز امنيتي نديدند.
- برخي جلسات علني و غيرعلني را مشروط به نظر جمعي شورا دانستند.
- برخي سكوت كرده و در رأي‌گيري  نهايي، مخفي شدند.
با تسليم طرح دوفوريتي چندتن از اعضاء به رئيس شورا، اين خط مميز كشيده شد؛ درخواستي كه جلسات غيرعلني را مردود دانست و بر «احترام به افكار عمومي» و نيز «شفافيت عملكرد شورا» تأكيد داشت.

خستو: شهروندان به اتاق‌هاي دربسته بي‌اعتمادند

به گزارش خبرنگار رستاك "رحيم خستو" به عنوان مطرح‌كننده‌ي اين درخواست و در دفاع از آن گفت: «اين شورا با شعارهاي سلامت، اتاق‌هاي شيشه‌اي و نيز شفافيت، كار خود را آغاز كرد و بر همين‌مبنا هم آراء مردم را به‌دست آورد.»

خستو اظهار كرد: «مردم تشنه‌ي دانستن‌اند و دانستن نيز حق آنهاست و به گمان بنده انتخابي كه داشتند، درواقع انتخاب سلامت، صراحت و شفافيت بوده است.»

وي با تأكيد بر اينكه: جلسات غيرعلني نيز چيزهاي پنهان ندارد، افزود: «مباحث جلسه‌ي غيرعلني را اگر مردم مي‌دانستند هم اتفاق خاصي نمي‌افتاد. شهروندان به اتاق‌هاي دربسته بي‌اعتمادند درحالي‌كه ما ايمان داريم هيچ اتفاق خاصي قرار نيست بيفتد كه عليه منافع مردم باشد. فلدا خواهشمندم كه هر بحثي كه وجود دارد، در نزد افكار عمومي و رسانه‌ها به‌صورت شفاف و علني بيان شود.»

ايليات: با محدوديت موافقم نه با ممنوعيت

فرج الله ايليات در صف "اما و اگر" ايستاد. وي در قبال اين طرح دوفوريتي بيان كرد: «علني يا غيرعلني‌بودن تصميمي‌ست كه اعضاي شورا با اكثريت مي‌توانند در قبالش رأي‌گيري كنند و اينكه كلاً اعلام كنيم جلسه‌ي غيرعلني نداشته باشيم، به‌نظر من درست نيست.»

ايليات افزود: «در برخي موارد ممكن است مسائلي پيش بيايد كه مجبور شويم جلسه را غيرعلني كنيم. گاهي مباحث محرمانه‌اي داريم كه در شورا مطرح مي‌شود و ممكن است افكار عمومي نياز نباشد كه از آنها مطلع شوند.»

اين عضو شورا با قيدگذاشتن بر اين درخواست تأكيد كرد: «در مسائل شهري به هيچ عنوان غيرمحرمانه نداريم ولي كل پروسه را محدود نكنيم چون علني يا غيرعلني‌بودن دست خود ماست. پيشنهادم اين است كه جلسات غيرعلني معدود و محدود شود اما با ممنوعيت آن مخالفم.» وي در ذكر دليل اين مخالفت به درخواست ادارات و دستگاه‌هاي ديگر اشاره كرد كه گاهاً از شورا تقاضاي جلسه‌ي غيرعلني را دارند.

خليلي: با اصل ممنوعيتِ جلسات غيرعلني موافقم

در ادامه، محمدحسين خليلي نيز با اصل اين درخواست موافقت كرد. وي گفت: «تمامي ما بايد تا حدامكان شفاف عمل كنيم مگراينكه با موضوعي برخورد نماييم كه چندان مفيد نباشد ديگران در جريان‌اش قرار گيرند.»

خليلي اظهار كرد: «معتقدم با اصل جريان موافقت كنيم و در صورتي كه ضرورت خاصي پيدا شد، در جلسه رأي‌گيري نماييم و با اكثريت آرا، جلسه به‌صورت غيرعلني برگزار شود.»

رسولي: جلسات يكشنبه و چهارشنبه را غيرعلني نكنيم

احد رسولي نيز پيشنهادي را ضميمه‌ي رأي‌گيري حول اين طرح مسأله‌ساز كرد.
رسولي گفت: «پيشنهادم اين است كه جلسات يكشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 تا 12 علني و طبق روال برگزار شود و اگر مورد خاصي باشد كه نيازمند برگزاري جلسه به‌صورت غيرعلني بوديم، خارج جلسات مصوب، مورد پيگيري قرار گيرد.»

زارع: مباحث مربوط به شورا امنيتي نيست و جلسه‌ي غيرعلني ضرورت ندارد

عباس زارع اما تمام قد پشت اين طرح ايستاد.
زارع با ذكر اينكه: كليت اين درخواست موضوع مهمي‌ست، گفت: «ظرفيت قانون شوراها و وظايف شورا خاص است. شرح وظايف شوراها، محدوده‌هاي فعاليتي كه جنبه‌هاي امنيتي و غيرعلني داشته باشد، را متصور نيست.»

زارع اظهار كرد: «ما در خصوص اموال مردم و شهر مي‌خواهيم تصميم بگيريم و اعتقاد دارم جلسه‌ي غيرعلني ضرورتي ندارد.»

وي افزود: «اكثر جلسات هم مانند جلسه‌ي امروز، مورد خاصي ندارند و مي‌توانند كاملاً علني برگزار شوند. از سويي‌ديگر بايد مدنظر داشته باشيم كه تجربه‌ي سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه در جلسات غيرعلني، نگراني‌هاي بسيار زيادي درخصوص حقوق شهروندان در ميان مردم شكل مي‌گيرد.»

زارع پيشنهاد داد: «به اين طرح دوفوريتي رأي بدهيم و اگر مورد ضروري‌اي شكل گيرد به اتفاق آراء تصميم مي‌گيريم جلسه غيرعلني باشد؛ هرچند براساس قانون شورا هيچ ضرورتي براي جلسه‌ي غيرعلني وجود ندارد چون محل تصميم‌گيري مباحث حول امنيت، در شورا نيست.»

اين ديالوگ درنهايت به شكست طرح دوفوريتي «ممنوعيتِ جلسات غيرعلني» منتهي شد و قرار بر اينكه: «در ارتباط با اين موضوع در هيأت‌رئيسه بحث شود.»

كالاي بازار داغ يك جلسه‌ي غيرعلني؛ شايعه و پيوست تكذيبيه!

اما يك ساعت و نيمِ غيرعلنيِ جلسه‌ي علني چه تبعاتي داشت؟ جلسه‌اي كه به تصريح خود اعضاء چندان ضرورتي جهت پنهان‌كاري نداشته است ولي بازار گمانه‌زني را پشت درهاي بسته داغ كرد و درآخر نيز هزينه‌اي زماني-رواني جهت پاسخگويي به شايعات را در چنته گرفت. بعنوان مثال: «انتصاب روابط عمومی شورای شهر کرج از یکی از دانشگاه‌ها» يكي از كالاهايي بود كه از اين بازار، اين‌دست و آن‌دست شد.

يك كانال خبري تلگرامي نوشت: «براساس اخبار غیررسمی 12نفر از اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی در دومین جلسه غیرعلنی خود بر انتضاب فردی از یکی از دانشگاه های استان البرز و خارج از شهرداری رای دادند. گفتنی است یکی از شعارهای لیست امید توجه به پرسنل شهرداری کرج بوده است. اکنون شهرداری کرج 6هزار پرسنل دارد که در میان این کارمندان بسیاری از نیروهای کارآمد در حوزه روابط عمومی وجود دارد.» (نقل مستقيم بدون غلط‌گيري)

رحيم خستو درباب اين خبر، به خبرنگار شبکه خبری البرز گفت: «در جلسه‌ي امروز، رأي ما درخصوص انتخاب مسؤول دفتر رئيس شورا بود كه انتخاب ايشان هم بر عهده‌ي خود رئيس است. اما اگر كسي در رابطه با روابط عمومي شورا تعيين شود با مشورت تمام اعضاء خواهد بود.»

وي همچنين تأكيد كرد: «نظر هم بر اين است كه از نيروهايي كه در خود شهرداري هستند و تخصص روابط عمومي دارند استفاده كنيم يا اگر نظر جمع بر اين شد كه از بيرون كسي انتخاب شود وي كاملاً حرفه‌اي باشد.»

خستو تصريح كرد: «تأييديه‌ي 12 رأي امروز مربوط به مسؤول دفتري آقاي نبيوني، به‌عنوان رئيس‌شوراي شهر بوده است و اين انتخاب هم مي‌تواند مسؤوليت روابط‌عمومي رئيس‌شورا را نيز ايفا كند اما اين موضوع ربطي به مدير روابط‌عمومي شورا ندارد و هنوز در مورد انتخاب روابط‌عمومي تصميم‌ نگرفته‌ايم.»

در پايان لازم به يادآوري‌ست كه اجرای طرح شفاف‌سازي به نظارت و پایش مدام شهروندان وابسته است و تحقق آن به تشکیل سامانه‌های انتشار آنلاین اطلاعات و مسیر علنی‌ساختن تمامی آرای اعضای شورای شهر و دسترسیِ در لحظه‌ی شهروندان به مصوبات، منوط مي‌باشد؛ طرحي كه با تفسيرهاي سليقه‌اي از مفهوم "شوراي شيشه‌اي" نه‌تنها راه به شفافيت نمي‌برد بلكه اين عامل موفقيت "ليست اميد" را براي هميشه در پرونده‌ي ديگر شعارهاي غيرمحقق بايگاني خواهد نمود.

آرزو رضايي مجاز
.چاپ مطلب
شوراي شيشه اي ليست اميد شوراي شهر كرج جسه غيرعلني
تعداد دفعات مشاهده شده : 302
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید