کد مطلب : 52309 / تاریخ ثبت : 1395/11/22 15:18

حاشیه هایی از 22بهمن 95 البرز

تلگرافی برای ترامپ

هوای سرد آدینه 22 بهمن 95 تاریخ دیگری را در دفتر جهان به ثبت رساند و ان این که، هیچ قدرتی نمی تواند همدلی و همبستگی ملت ایران را گسسته نماید. آنان پشت سر رهبر خود جهان را به زانو در می آورند.. ایرانی ملتی جنگ طلب نیست ..


محبوبه اقتداریان
.چاپ مطلب
حاشیه 22 بهمن کرج
تعداد دفعات مشاهده شده : 1633
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید